socbay
Đăng kí - Đăng nhập
Cẩm nang
Xem sao - xem hạn
Sao Mộc đức
socbay.com

Nam giới tuổi: 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90


Nữ giới tuổi: 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84


(Mộc) Sao Mộc đức


Cát tinh cho cả nam và nữ. Sao mộc đức chiếu mạng sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, có bạn mới, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân phù trợ, đi thi cũng đậu, làm nhà cũng tốt, việc làm ăn không bị trở ngại.


Phụ nữ có thai năm này thì đứa trẻ sinh ra tính tình cũng cương nghị quả quyết, nhẫn nại, điềm tĩnh, sẽ được nổi danh sau này.


Người mệnh Kim hay Mộc gặp sao này có phần trở ngại nhưng không hại gì cả.


Các bài khác
Sao La hầu
Sao Thổ tú
Sao Thủy Diệu